پروب N2890A  پسیو N2890A Passive Probe پروب N2890A شرکت Keysight ، پروبی پسیو با نرخ افت ۱۰:۱ است.این پروب میتواند پهنای باندی تا ۵۰۰MHz تامین نماید. پروبN2890A میتواند برای کمپنزاسیون با فرکانس بالا و فرکانس پایین میزان گردد. برای بهترین اندازه گیری ،کاربر بایستی پروب را تصحیح نماید تا خصوصیات آن با اسلیسکوپ تطبیق یابد. […]


سنسور N1922A سری P ،سنسور قدرت و پهنای باند N1922A P-Series Wideband Power Sensor,50 MHz to 40 GHz     دیوایس های الکترونیکی و پیچیده امروز،نیازمند برق ورودی دقیق می باشند. سنسور های N192XA  سری p دارای پهنای باند گسترده وعملکرد سنجشی عالی هستند که به کاربر این امکان را می دهد تانیروی مورد نیاز […]


سنسور N1923A  سری P ،سنسور قدرت و پهنای باند N1923A P-Series Wideband Power Sensor,50 MHz to 18GHz دستگاه های الکترونیکی و پیچیده امروز،نیازمند برق ورودی دقیق می باشند. سنسور های N192XA  سری p دارای پهنای باند گسترده وعملکرد سنجشی عالی هستند که به کاربر این امکان را می دهد تانیروی مورد نیاز برای دیوایس های […]


سنسور usb پاور سری U2021XA U2021XA USB Peak and Average Power Sensor     سنسور usbپاور سری  U2020 X ،بدون هیچ هزینه اضافی بانرم افزار N1918A Power   Analysis Manager بصورت باندل عرضه می گردد. کاربر می تواند بسادگی با اتصال سنسور به کامپیوترخود ،تجزیه و تحلیل های استاندارد و پیچیده ای را اجرا کند. […]


کیت ابزار N9311X بمنظور استفاده در حوزه RF و مایکرویو N9311X RF and Microwave Accessory Kit   کیت ابزار N9311X بمنظور استفاده در زمینه امواج رادیویی و مایکرویو ،گزینه ایده آل و ارزان قیمت می باشد . این کیت کاربر را  درهنگام استفاده از دیوایس های دستی و ارزان شرکت Keysight در زمینه سنجش موارد […]