ECCOSORB® VHP-NRL جاذب هرمی پهن باند با عملکرد بسیار بالا   توضیحات: ECCOSORB VHP یک جاذب  هرم شکل جامد، فوم اورهان ، پر شده از کربن است . کاربرد اصلی آن در ساخت اتاق های بدون انعکاس  یا برای پوشش تجهیرات آزمایش یا پایه ها، در اتاق های بدون انعکاس می باشد . محصول بیشترین […]