پروب های تفاضلی Tektronix Tektronix Differential Probes     پروب های تفاضلی Tektronix شامل مدل های P6248، P6247 و P6246 کاربران را قادر به سنجش درحوزه زمان یا حوزه فرکانس در سیگنالهای با پهنای باند بالا میکند. کاربرد این پروب ها معمولا دردیسک درایو ، طراحی IC های دیجیتال (RAMBUS) ، و شبکه های ارتباطی (اترنت […]