سنسور زاویه ای موقعیت P-4501-A502 ،نوو تکنیک Angular Position Sensor P-4501-A502 , Novotechnik   سنسور زاویه ای موقعیت P-4501-A502  ساخته Novotechnik درحقیقت پتانسیومتری دقیق برای اندازه گیری وکنترل میباشد. ضریب اطمینان بالا،طول عمر زیاد، خطی بودن، دقت بالا، سرعت عملیاتی زیاد و مقاومت دربرابر خوردگی از خصوصات بارز این پتانسیومتراست. این ویژگی ها کاربری های جدیدی […]