کیس کامپیوتر صنعتی  VENTRIX 4000 از برند Amplicon بوده و کیفیت و کارایی قابل قبولی دارد.  شرح محصول: محصول VENTRIX 4000 سری ۴U  از گروه کامپیوتر های صنعتی قفسه ای هستند که قابل اطمینان بودن را همراه امکان گسترش سیستم با هم دارند. محصول VENTRIX 400 ما تا ده کارت پلاگین را همراه با پشتیبانی […]