کابل Twinaxial Cable محصول شرکت THERMX با پارت نامبر M17/176-00002 شرح محصول M17/176-00002 یک کابل Twinaxial است که با هر دو ماده ی نقره اندود استاندارد و یا جامد ساخته شده ، و با عایق دی الکتریک PTFE اکسترود شده است . خواص الکتریکی و مکانیکی برجسته از PTFE بیش از یک طیف گستره ای […]