توضیحات فرستنده لرزاننده شفت شعاعی نزدیک: مدل TR4101 راه حلی مقرون به صرف برای نگهداری لرزش های شعاعی شفت های متعادل ماشین های صنعتی است. مدل TR4101  درایور پروب نزدیک و مدار شرطی سیگنال را در یک بسته ترکیب کرده است. این دستگاه با یک پروب نزدیک و کابل اضافی به عنوان یک سیستم کار می […]