Sepam series 20 رله های حفاظتی برای کاربردهای استاندارد یا معمولی Sepam سری ۲۰ دارای ۷ نوع موج دیجیتالی یا حفاظت ولتاژ برای سیستم های توزیعی استاندارد می باشد. هر کدام از این موارد برای یک کاربرد تعریف شده اند. مدل های موجود عبارتند از: Sepam S20، S24، T20، T24، M20، B21 و B22. ویژگی […]