به وسیله این Rack adapter مقاومت دستگاه اندازه گیری و جایگیری راحت تر آن را در قفسه افزایش دهید شرح محصول: این افزونه امکان اضافه شدن به SMF-100A  را دارد و قابلیت قرار گرفتن در قفسه های ۱۹ اینچی را به این دستگاه می دهد. تنها کار لازم برداشتن چند المان و اضافه کردن این […]