PT08CP18-32S کانکتور PEI-Genesis ، محصول شرکت AMPHENOL ،   از کانکتور های با استاندارد نظامی بوده و کیفیت و کارایی آن تضمین شده است. شرح PEI-Genesis تنها توزیع کننده با ارزش افزوده همراه امکانات مونتاژ در آمریکای شمالی ، اروپا و آسیا است. این شرکت یکی از بزرگترین تولید کننده های موجود در جهان است، ساخته […]