توضیحات دستگاه نمونه برداری۱۲ گیگاهرتزی PicoScope : اگر به دنبال راهی منطقی برای سیگنال های الکتریکی با سرعت بسیار بالا هستید، به شما پیشنهاد میکنیم که دستگاه نمونه برداری۱۲ گیگاهرتزی PicoScope را برای نمونه برداری های کامپیوتری بررسی کنید. دستگاه نمونه برداری۱۲ گیگاهرتزی PicoScope به طور اختصاصی برای فعالیت های پیچیده تحلیل سیگنال های با سرعت بالا […]