(E430RM4-3HF (HF RFID Reader دستگاهی محکم و سرسخت برای جمع آوری اطلاعات در محیط های صنعتی و سخت می باشد. کیفیت بدنه ی این گوشی به همراه بهره گیری از اندروید باعث می شود E430RM4-3HF به انتخابی مناسب برای اشخاصی که به جمع آوری اطلاعات در محیط های صنعتی اقدام می کنند،تبدیل شود. شرح: دستگاه هوشمند […]