سیستم تهویه مطبوع NJEX 8300 برای تزریق حجم عظیمی از مواد به هوا مناسب می باشد. NJEX 8300 برای کارکردهای با حجم بالای تزریق طراحی و ساخته شده است. سیستم دوگانه تزریق آن به این دستگاه اجازه میدهد تا به طور دقیق تا روزانه ۱۳۶ گالون ازریق انجام بدهد. این سیستم عملکرد قابل اطمینانی را […]