لوازم جانبی NI USB-6008/6009 اتصالات اضافی NI USB-6008/6009 ، برچسب ها و پیچ گوشتی • اتصالات اضافی و برچسب ها برای USB-6008 یا دستگاه USB-6009 • شامل پیچ گوشتی • استفاده برای فراهم کردن تنظیمات سیم کشی قابل تعویض دید کلی لوازم جانبی USB-6008/6009 یک ابزار بین المللی است که از این لوازم جانبی اختیاری NI […]