کیت لوازم جانبی USB-6008/6009 تولید شرکت NI NI USB-6008/6009 Accessory Kit کیت لوازم جانبی USB-6008/6009 تولید شرکت National Instruments می باشد. این کیت جهت استفاده با NI USB-6008 و یا USB-6009 که دیوایسی چند منظوره برای جمع آوری دیتا می باشد ،بکار میرود. این کیت شامل چهار کانکتور ترمینال پیچی ،برچسب کانکتور و یک پیچ […]