N9910X-881 Hard Transit Case شرح: کیف نگهدارنده سر سخت مخصوص   N9910X و اکسسوری هایش برای نگهداری بهتر از دستگاه و راحتی در حمل و نقل آن می باشد.با خرید این کیف محافظ خیالتان از بابت انتقال مناسب و عدم رسیدن خسارت به دستگاه اندازه گیریتان راحت می شود. ویژگی ها و مشخصات ابعاد داخلی : […]