Keysight N9910X-849 N [F] / 3.5 mm [M] Adapter 18 GHz شرح: این ها ابزارهای اصلی و افزونه هایی برای راه اندازی و نصب صحیح و دقیق محصولات Keysight می باشند. هنگامی که برای اندازه گیری به محصولات این شرکت نیازمند شوید این افزونه ها به همراه محصولات اندازه گیری این شرکت راه حل مناسبی […]