IC-R8500 Communication Receiver گیرنده ارتباطاتی  IC-R8500 : پوشش فرکانس گسترده. IC-R8500 یک محدوده فرکانس گسترده به طور مداوم از ۰٫۱ تا ۲۰۰۰ مگاهرتز  با رزلوشن ۱۰ هرتز، در حالی که حساسیت دریافت را حفظ بالا میکند. شما می توانید مطمئن باشید که اگر هر گونه ارتباطات و یا پخش در بیرون وجود داشته باشد، شما قادر […]