کالیبراتور حلقه Fluke709 mA برای صرفه جویی در زمان و به دست آوردن نتایج با کیفیت طراحی شده است. این ابزار زمان لازم برای سنجش یا منبع یابی ولتاژ یا جریان را کاهش داده و یک حلقه اندازه گیری تشکیل می دهد. شرح محصول: این محصول دارای یک واسط کاربر پسند و یک دسته ی(rotary […]