Cisco 2500 Series Wireless Controllers بررسی اجمالی محصول: سری  Cisco® ۲۵۰۰ کنترلر وایرلس توانایی اجرای سیستم گستره بی سیم در محیط های تجاری و اداری کوچک را دارد. که برای ۸۰۲٫۱۱n and 802.11ac طراحی شده است . سری  Cisco® ۲۵۰۰ کنترلر وایرلس ، کنترلر ورود به سطح هستند که ارتباط همزمان برای  نقاط دسترسی  Cisco Aironet برای […]