مکان یاب کابل fluke2042 محصول fluke برای یافتن یک یا دسته ای از کابل ها در مصارف صنعتی طراحی شده است. شرح محصول: Fluke2042 یک کابل یاب چند هدفه ی حرفه ای است. این ابزار برای یافتن کابل ها در دیوارها و زیر زمین، یافتن فیوزها/خرابی ها در مدارهای نهایی و همچنین یافتن اغتشاش ها […]