پکیج کامل PTP 650 در نهایت با پاور بهینه سازی شده ac و dc ، قلاب متصل و EU LINE COrd یکپارچه سازی شده است. کاربرد ها برای سرویس دهندگان اینترنت ، آژانس های امنیت عمومی دولتی ، برای زیر ساخت های حساس مانند خدمات رفاهی و شرکت های تامین کننده انرژِی که با افزایش […]