TG-00002     MS25224-3 توضیحات محصول: MS25224-3, TG-00002 ، سوییچ محافظ  Toggle ، فنر پوششی لود شده قفل بالاییی یا پایینی ، پوشش جلو قرمز رنگ ریخته گری شده ، فولاد مشکی رنگ براکتی ، با کیفیت نظامی ولی برای کاربردهای تجاری ، بدون سوییچ   سوییچ محافظ مشخصات نظامی یا شماره جایگزین : MS25224-3 سازگار […]