سنسور دیجیتال Condumax CLS15D Digital conductivity sensor Condumax CLS15D  Condumax CLS15D ، راهکاری دیجیتال جهت سنجش میزان رسانایی است. این سنسور در طیف گسترده ای از کاربری ها-حتی در شرایط محیطی خطرناک- با دقت و قابلیت اطمینان بالا ،ایفای نقش می نماید. سنسورCondumax CLS15D بدلیل نوع طراحی که منجربه هزینه های نگهداری پایین وطول عمر عملیاتی […]