Spectran HF-80200 V5 (9kHz – ۶ GHz) اسپکتروم آنالایزر پورتابل بلادرنگ با قابلیت کاربرد در رنج ۹ KHz تا ۶ GHz    شرح محصول: رنج فرکانسی ۹ KHz-6 GHz دارای پهنای باند تا ۱۷۵ MHz دارای POI زیر ۱ µs مجهز به قابلیت I/Q استریمینگ از طریق پورت USB دارای قابلیت سوییپ بسیار سریع ، […]


SPECTRAN NF-1010E دستگاه اندازه گیری شدت میدان الکترومغناطیس پورتابل ۱۰ Hz تا ۱۰ KHz  شرح محصول:                              مجهز به آپشن ۰۰۵ ( فیلتر فرکانس کاهنده فرکانس دوبل ۱۲ بیتی ) مجهز به سنسور/آنتن اندازه گیری شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی داخلی مجهز به باطری SPECTRAN قابل شارژ ۱۳۰۰ mAh دارای جعبه آلومینیومی بزرگ مخصوص […]


Spectran HF-80200 V5 RSA (9kHz – 20GHz) تحلیلگر طیف بلادرنگ با قابلیت کنترل از راه دور شرح محصول: دارای پهنای باند بلادرنگ تا ۱۷۵ MHz قابلیت پخش و ذخیره پیوسته از هر منبع دلخواه طیف دارای POI زیر ۱ µs امکان مانیتورینگ چندین سایت از یک نقطه مرکزی حذف سفرهای غیر ضروری به مناطق صعب […]


Spectran HF-80160 V5 RSA (9kHz – 16GHz) تحلیلگر طیف بلادرنگ با قابلیت کنترل از راه دور شرح محصول: دارای پهنای باند بلادرنگ تا ۱۷۵ MHz قابلیت پخش و ذخیره پیوسته از هر منبع دلخواه طیف دارای POI زیر ۱ µs امکان مانیتورینگ چندین سایت از یک نقطه مرکزی حذف سفرهای غیر ضروری به مناطق صعب […]


Spectran HF-80120 V5 RSA (9kHz – 12GHz) تحلیلگر طیف بلادرنگ با قابلیت کنترل از راه دور   شرح محصول: دارای پهنای باند بلادرنگ تا ۱۷۵ MHz قابلیت پخش و ذخیره پیوسته از هر منبع دلخواه طیف دارای POI زیر ۱ µs امکان مانیتورینگ چندین سایت از یک نقطه مرکزی حذف سفرهای غیر ضروری به مناطق […]


SPECTRAN HF-60100 V4 اسپکتروم آنالایزری پورتابل با قابلیت سوییپ فرکانسی شرح محصول:   مجهز به آنتن Hyper LOG 7060 مخصوص آزمون های EMC مجهز به پایه تپانچه ای شکل و سه پایه کوتاه جهت کاربری و استقرار دارای کابل SMA یک متری دارای مبدل SMA ( m/m ) مجهز به باطری SPECTRAN قابل شارژ ۱۳۰۰ […]


SPECTRAN HF-6080 V4 اسپکتروم آنالایزری پورتابل با قابلیت سوییپ فرکانسی شرح محصول: مجهز به آنتن Hyper LOG 7060 مخصوص آزمون های EMC مجهز به پایه تپانچه ای شکل و سه پایه کوتاه جهت کاربری و استقرار دارای کابل SMA یک متری دارای مبدل SMA ( m/m ) مجهز به باطری SPECTRAN قابل شارژ ۱۳۰۰ mAh […]


SPECTRAN HF-6060 V4 اسپکتروم آنالایزری پورتابل با قابلیت سوییپ فرکانسی  شرح محصول:   مجهز به آنتن Hyper LOG 7060 مخصوص آزمون های EMC مجهز به پایه تپانچه ای شکل و سه پایه کوتاه جهت کاربری و استقرار دارای کابل SMA یک متری دارای مبدل SMA ( m/m ) مجهز به باطری SPECTRAN قابل شارژ ۱۳۰۰ […]


SPECTRAN HF-4040 V3 اسپکتروم آنالایزری ارزان قیمت و پورتابل با قابلیت سوییپ فرکانسی    شرح محصول:   مجهز به آنتن Hyper LOG 7040 مخصوص آزمون های EMC مجهز به پایه تپانچه ای شکل و سه پایه کوتاه جهت کاربری و استقرار دارای کابل SMA یک متری دارای مبدل SMA ( m/m ) مجهز به باطری […]


Spectran HF-80200 V5 X (9 kHz – ۲۰GHz) اسپکتروم آنالایزر پورتابل بلادرنگ با قابلیت کاربرد در رنج ۹ KHz تا ۲۰ GHz   شرح محصول:   رنج فرکانسی ۹ KHz-20 GHz دارای پهنای باند تا ۱۷۵ MHz دارای POI زیر ۱ µs مجهز به قابلیت I/Q استریمینگ از طریق پورت USB دارای قابلیت سوییپ بسیار […]