GPS-MP سیستم اجرا  GPS پیش ساخته در کیس باریک ماژولار Rackmount : کلاک گیرنده های ماهواره ای ما زمان بسیار دقیق و همچنین پالس و خروجی فرکانس بهینه ای  فراهم می کند. کلاک برای برنامه های کاربردی که در آن کلاک رادیو کنترل معمولی نمی تواند نیازهای افزایش در دقت و قابلیت اطمینان را برآورده […]