سنسور N1922A سری P ،سنسور قدرت و پهنای باند N1922A P-Series Wideband Power Sensor,50 MHz to 40 GHz     دیوایس های الکترونیکی و پیچیده امروز،نیازمند برق ورودی دقیق می باشند. سنسور های N192XA  سری p دارای پهنای باند گسترده وعملکرد سنجشی عالی هستند که به کاربر این امکان را می دهد تانیروی مورد نیاز […]