سنسور توان NRP-Z81 آنالیز حوزه زمان و آنالیز اتوماتیک پالس برای کاربردهای راداری و جهانی بررسی ویژگی‌های سنسور توان NRP-Z81 ویژگی های محصول: محدوده دینامیکی قابل توجه و دقیق حالت رزولوشن بالا بالاترین سرعت اندازه گیری آنالیز خودکار پالس آنالیز آماری حالت اصلی تریگر (با واحد پایه یا R&S®NRP-Z5) محدوده دینامیکی و دقت بالا محدوده دینامیکی سنسورهای قدرت […]


U2001A 10 MHz – 6 GHz USB Power Sensor سنسور توان USB  ، ۱۰ MHz – 6 GHz U2001A   پیکربندی عمومی U2001A-100 دارای اتصال نوع n U2000A-301 کابل توان سنسور   مرکز پشتیبانی محصول پشتیبانی فنی: دفترچه های راهنمای، رانندگان، یادداشت ها نرم افزار، سیستم عامل، نرم افزار، … قطعات تعمیر و کالیبراسیون خدمات […]


توضیحات سنسور توان Agilent U2000A USB بدون نیاز به یک کنتور برق، سریعا راه اندازی شده و اندازه گیری ها را انجام می دهد. تنها کافی است که با اتصال کابل سنسور USB به کامپیوتر، سنسور برق USB با نرم افزار (Power Panel (N1918A کنترل کنید. تحریک داخلی، تحریک مبتنی بر بسته سیگنال پشت سر […]