دوربین دید در شبFLIR M-618CS  با فرکانس تبدیل ۹ هرتز و تثبیت گر دوگانه و PLAYLOAD تخفیفها همچنین مدلهای ذیل نیز قابل سفارش میباشند M-618CS 30 Hz NTSC M-618CS 30 Hz PAL M-618CS 9 Hz PAL مشخصات فنی: دوربین های دید در شب با قابلیت کنترل از راه دور ، ره آورد تجربه ی ۲۵ […]