کالیبراتور حلقه Fluke709 mA برای صرفه جویی در زمان و به دست آوردن نتایج با کیفیت طراحی شده است. این ابزار زمان لازم برای سنجش یا منبع یابی ولتاژ یا جریان را کاهش داده و یک حلقه اندازه گیری تشکیل می دهد. شرح محصول: این محصول دارای یک واسط کاربر پسند و یک دسته ی(rotary […]


Fluke 726 در بین کالیبراتورهای فرآیند چند کاره بهترین دقت و عملکرد را ارائه می دهد. ابزارهای کالیبراتور چند کاره ی Fluke طراحی شده اند تا تقریبا هر چیزی را تنظیم کرده و بسنجند. این کالیبراتورها تقریبا تمام پارامترهای فرآیند را منبع یابی کرده و می سنجند. قدرت کالیبراسیون بیشتر کالیبراتورهای فرآیند چند کاره ی دقیق Fluke […]