انکودر ACURO AC58 ACURO AC58 Encoder شرح محصول: انکودر ACURO AC58 ، ترکیبی از انکودرهای  سری چرخشی مطلق با اسکنر های اوپتیکال می باشد . این خانواده از انکودرها ، کاربردهای گسترده ای در عرصه های مختلف صنعت دارد. انکودرهای ۵۸ میلیمتری به هردو صورت شفت-توپر وشفت توخالی تولید میگردند و پاسخگو هرگونه تقاضا در […]