تست‌های تطبیق شبکه N6434A WiMAX™ Mobile محصول keysight شرح محصول N6434A عضو جدیدی از سیستم‌های تست و انطباق پروتکل N6430A  است. سیستم‌های سریN6430A.، PCT امروزه توسط آزمایشگاه‌های(WFDCL)  برای آزمودن ایستگاه‌های پایه و موبایل به کار گرفته می‌شود. کاربران می‌توانند با دانلود منظم نرم‌افزار این سیستم از آخرین آزمایش‌هایPCT  و NCT که توسطETSI  انجمن وایمکس تهیه‌شده است بهره‌مند شوند.باقی […]


تست‌های PCT) N6430A)  محصول keysight شرح محصول سیستم‌های سری N6430A، PCT امروزه توسط آزمایشگاه‌های (WFDCL)  برای آزمودن ایستگاه‌های پایه و موبایل به کار گرفته می‌شود. کاربران می‌توانند با دانلود منظم نرم‌افزار این سیستم از آخرین آزمایش‌های PCT و NCT که توسط ETSI  انجمن وایمکس تهیه‌شده است بهره‌مند شوند. باقی آزمایش‌ها نیز هر هفته همراه با آپدیت نرم‌افزار […]