AH Systems AK-18G 20 Hz – 18 GHz EMC Antenna & Probe Kit کیت آنتن و پراب برای رنج فرکانسی ۲۰ هرتز تا ۱۸ گیگاهرتز ویژگی های کلیدی و عملکرد AK-18G  : مناسب جهت عملکرد دو در مود میدان نزدیک و میدان دور برای رنج وسیعی از فرکانس در بازه ۲۰ هرتز تا ۱۸ گیگاهرتز […]