تایم سرور LANTIME M300/GPS شرکت Meinberg Meinberg LANTIME M300/GPS time server تایم سرور LANTIME M300/GPSساخته شرکت Meinberg  با تمامی سیستم های سازگار چه با NTP -و یا SNTP همگام میگردد. این دستگاه از یک GPS radio clock  داخلی بعنوان مرجع زمان خود بهره میبرد. LANTIME M300/GPS به یک اسیلاتور بسیار دقیق “TCXO” بعنوان استاندارد مجهز شده است. […]