Impact

کمپانی Amplicon تولیدات بسیار و متنوعی از کامپیوترهای صنعتی را با توجه به نیاز گسترده صنایع در سایزهای ۱U تا ۶U به صورت سیستمهای صنعتی rackmount، tower computer  و mini-ITX computer  به بازار عرضه کرده است.

این کامپیوترهای صنعتی به زیر شاخه‌های Ventrix، Impact-R، Impact و   Ventrix-W تقسیم بندی شده‌اند.

کامپیوترهای صنعتی Impact  دارای مادر بوردIntel  و قطعات کلاس صنعتی بوده و در یک شاسی بسیار محکم از جنس استیل قرار دارند. آنها از نظر اقتصادی کاملاً به صرفه بوده و پلی بین برترین سیستمهای صنعتی و تجاری برقرار می سازند.

 

۱U Computers۲U Computers۳U Computers۴U Computers
ImpactImpactImpactImpact