۴U Computer

این قسمت که مربوط به کامپیوترهای صنعتی Impact-R شاخه ۴U Computer  می شود دارای یک بخش زیر می باشد که اطلاعات تکمیلی این قسمت نیز در لینک مربوطه قرار دارد:

Impact-R 4010

Impact-R 4010

mpact-R4010 با داشتن   Motherboard صنعتی دارای طول عمری بیش از ۵ سال می باشد.

کامپیوتر های این سری در سه مدل، گستره وسیعی از کاربرد ها را پوشش می دهند.

مثلاً در مدل Impact-R 4013 آخرین مدل پردازنده Pentium 4 LGA را پشتیبانی می کند