۳U Computer

کامپیوترهای  صنعتی در دسته Impact-R  و در گروه ۳U Computer  شامل یک دسته کلی زیر می باشد که میتوانید از اطلاعات موجود در این بخش استفاده کنید :

Impact-R 3010

 این گروه از کامپیوترها بر مبنای بهینه سازی صرفه اقتصادی و استفاده از فضا طراحی شده اند

به عبارت دیگر در جایی که یک شاسی ۲U برای جاسازی کارتهای جانبی دچار کمبود فضا می شود و

یک شاسی ۴U نیز فضای زیادی از Rock را اشغال می کند ،

یک شاسی۳U بهترین راه حل ممکن خواهد بود.

۳U Computer Impact-R 3010

3U Computer Impact-R 3010

۳U Computer Impact-R 3010