پنل های تهویه EMI و EMP سری ۹۵۰۰ پنل های تهویه ی Honeycomb سری ۹۵۰۰ پنل های  Honeycomb برای حفاظت از دریچه های تهویه یا اتصالات آکوستیکی/بصری مورد استفاده قرار می گیرند. می توان این پنل ها را در عرض چند روز با توجه به طرح شما تولید کرد، یا می توان از مدل های […]