۳U Computer

کامپیوترهای صنعتی در شاخه Impact  در دسته ۳U Computer  شامل یک دسته زیر می باشد

که برای اطلاع بیشتر از آن می توانید وارد لینک مربوط به آن شوید:

Impact 3010

کامپیوترهای سری Impact 3010 دارای مادر بورد Intel و قطعات دارای کلاس صنعتی به همراه منبع تغذیه و شاسی

مستحکم استاندارد ۳U از جنس استیل می باشندکامپیوترهای سری Impact توسط Amplicon و تحت استاندارد کیفیتی

 ISO 9001:2000 طراحی و ساخته می شوند. آنها از نظر اقتصادی کاملاً به صرفه بوده و پلی بین تجارت و برترین سیستمهای صنعتی برقرار می سازند.

3U Computer