۱U Computer :

 

کامپیوترهای صنعتی در شاخه Impact  در دسته ۱U Computer  شامل یک دسته زیر می باشد

که برای اطلاع بیشتر از آن می توانید وارد لینک مربوط به آن شوید:

Impact 1010

سری کامپیوترهای Impact 1010 در شاسی ۱U و بر مبنای مادربورد تجاری طراحی شده اند.

Impact 1015 یک سیستم ۱U بر مبنای پردازشگر Intel Core 2 Duo  می باشد که از پردازشگرهای Intel Dual Core و Quad Core Xeon نیز پشتیبانی می کند.

این کامپیوتر دارای ۲ جایگاه برای درایو SATA به صورت hot swappable ویک اسلات PCIe×۱۶ می باشد.

این سیستم می تواند به همراه Magma EB4-1U تواماً در یک شاسی ۲U مجتمع شده و ۴ اسلات PCIe×۱۶ را فراهم سازند.

حتی ۴ اسلات PCIe×۱۶ دیگر نیز به ازای اضافه کردن هر IU قابل دستیابی خواهند بود.

1U Computer