کانکتورهای کابل هم محور(SMA)

کانکتورهای کابل هم محور(SMA) (SMA Coaxial connector cable-SMA coaxial ) شرح: امپدانس :  ۵۰ اهم بیشینه فرکانس : 

کانکتورهای کابل هم محور(SMA) (SMA Coaxial connector cable-SMA coaxial )

شرح:

  • امپدانس :  ۵۰ اهم

  • بیشینه فرکانس :  کوچکتر از ۱۸ گیگاهرتز

  • نوع اتصال:زاویه دار از راست هنگام اتصال( right angle connectors plug )

  • نوع کابل ارتباطی : RG174, RG188A, RG316

مصارف:

  • صنعتی

  • ارتباطات RF

  • زیرساخت های شبکه

  • تست و اندازه گیری

contactus