مقاله emc | اندازه گیری اندوکتانس خازن دکوپلینگ

مقاله emc | اندازه گیری اندوکتانس خازن دکوپلینگ آنچه در بسیاری از مباحث تحلیل مدارات RF به عنوان

مقاله emc | اندازه گیری اندوکتانس خازن دکوپلینگ

آنچه در بسیاری از مباحث تحلیل مدارات RF به عنوان اندوکتانس سری معادل یک خازن تلقی می گردد در حقیقت میزان اندوکتانس یک حلقه جریان است که از یک ترمینال مدار وارد شده و از سمت دیگر آن خارج می گردد. همچنین برای برخی از انواع خاص خازنها، دقیق تر آن است که این اندوکتانس، اندوکتانس اتصال نامیده شود. از طریق تخمین اندوکتانس اتصال ، پهنای باند موثر یک روش کوپلینگ قابل تعیین خواهد بود . مقاله پیش رو یکی از روشهایی که طی آن اندوکتانس اتصال انواع مختلفی از خازنهای دکوپلینگ قابل تخمین زدن می باشد را تشریح می نماید .

 

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید : دانلود

 


جهت دیدن دیگر مقالات و آموزش ها به بخش دانلود مقالات emc و آموزش ها در لینک زیر مراجعه نمایید: