بزرگترین مشاور و فروشنده ماژول اندازه گیر National Instrument

   بزرگترین مشاور و فروشنده انواع ماژولهای اندازه گیر صنعتی کمپانی National Instrument در ایران به همراه ارائه

   بزرگترین مشاور و فروشنده انواع ماژولهای اندازه گیر صنعتی کمپانی National Instrument در ایران به همراه ارائه خدمات تعمیر، کالیبراسیون کارتها و ماژولهای مربوطه در خارج از کشور توسط کمپانی مذکور

National Instruments transforms the way engineers and scientists around the world design, prototype, and deploy systems for test, control, and embedded design applications. Using NI open graphical programming software and modular hardware, customers at more than 30,000 companies annually simplify development, increase productivity, and dramatically reduce time to market. From testing next-generation gaming systems to creating breakthrough medical devices, NI customers continuously develop innovative technologies that impact millions of people.

Products and Services

Hardware

 

 • Analog Output
 • CAN
 • Communication Bus
 • CompactDAQ
 • CompactRIO
 • Compact FieldPoint
 • Counter/Timers
 • Data Acquisition (DAQ)
 • Digital, High-Speed
 • Digital Input/Output
 • Digital Multimeters
 • Dynamic Signal Aq. (DSA)
 • GPIB
 • High Speed Digitizers
 • I2C & SPI
 • Industrial Touch Panels
 • Motion Control
 • PAC
 • Power Supplies & SMUs
 • PXI
 • RF Measurement Devices
 • Serial/RS232/RS485
 • Signal conditioning
 • Signal Generators
 • NI Single-Board RIO
 • Switches
 • Vision
 • VXI/VME
 • Wi-Fi Acquisition

Software

 • DIAdem
 • Data Acquisition Drive
 • LabVIEW
 • LabVIEW Datalogging & Supervisory Control
 • LabVIEW FPGA
 • LabVIEW Mobile
 • LabVIEW Real-Time
 • LabVIEW Signal Express
 • Labwindows/CVI
 • MATRIXx
 • Measurement Studio
 • Motion Control
 • NI Developer Suite
 • Multisim
 • UltiBoard
 • Switch Executive
 • TestStand
 • VI Logger
 • Vision

Other Software

Analog Output

 • Voltage, current outputs, and current sinks
 • ۱۲ or 16-bit resolution
 • Up to 1 MS/s waveform generation on multiple channels
 • ۸ or 16 digital I/O lines
 • NI-DAQmx Measurement Services software with configuration utility for easy setup

National Instruments analog output devices include 16-bit DC voltage and current sources and hardware-time buffered waveform generators. High-speed waveform generators are available for PCI, PXI, and PCMCIA. High-resolution, 16-bit DC voltage and current sources are available for PCI and PXI. Analog output devices are shipped with NI-DAQmx Measurement Services software, with which you can quickly configure and test your hardware installation, then build custom applications with LabVIEW, LabWindows/CVI, and Measurement Studio for Visual Basic and Visual Studio .NET.

Customers interested in these products were also interested in:
Arbitrary Waveform Generator – Up to 400 MS/s, Up to 512 MB onboard memory, 1 output
Function Generator – Up to 100 MS/s, sine and square wave generation, 1 output
Dynamic Signal Acquisition and Generation – Up to 24-bit resolution, 2 outputs
Compact FieldPoint – Distributed software-timed analog output, 8 outputs
Compact RIO – Distributed, 100 kS/s, 4 outputs

M Series Data Acquisition

National Instruments M Series multifunction data acquisition (DAQ) combines analog input, analog output, digital I/O, and counter/timers on a single device. With new, innovative analog and digital designs, M Series devices set a new standard for performance, I/O capability, safety, and value. Featuring the NI-STC 2 system timing controller, NI-PGIA 2 amplifier technology, NI-MCal calibration methodology, and high-speed digital isolators, NI M Series is the next generation of PC-based data acquisition. M Series devices are available for USB, PCI, PXI, PCI Express, and PXI Express buses.

Featured Resources

Watch the 45-Minute M Series Webcast On-Demand

See how NI has re-architected DAQ from the ground up, while maintaining backwards compatibility with your existing software and accessories.

Examine New Technologies Powering M Series

Explore the technical details of the new standard for PC-based data acquisition and learn how to upgrade your measurement system accuracy and performance.

Find Answers to the Most Frequently Asked Questions about M Series

Get detailed answers to questions about performance, analog and digital I/O, compatibility, software, and signal conditioning support.

View the Interactive M Series Tutorial

Learn about the newest technologies empowering M Series data acquisition including NI-STC 2, NI-PGIA 2, NI-MCal, and 18-bit ADC resolution.

M Series Technology Resources

 

 

 

E Series Full-Featured Multifunction DAQ

 • NIST-traceable calibration certificates
 • NI measurement services software included
 • FREE award-winning global services and support — ni.com/support
 • Consider M Series for more peformance, more I/O, and more value.
 • Up to 1.25 MS/s, 12 or 16-bit, up to 64 analog inputs
 • Ability to customize measurement systems with synchronized measurements

National Instruments recommends NI M Series and NI-DAQmx driver software for faster speeds, increased accuracy and resolution, additional I/O, and lower prices.

National Instruments E Series DAQ devices deliver accurate, reliable measurements for a wide variety of desktop, portable, and networked applications. They ensure your accuracy with quality hardware design, provide superior software integration, and come with NI award-winning support and service. E Series DAQ devices provide analog I/O, digital I/O, and counter/timer functions. All (except PCMCIA cards) have either the RTSI bus or PXI trigger bus for multidevice synchronization. All NI E Series devices come with NI-DAQmx driver software and a configuration utility that simplifies device setup and channel configuration.

For higher sampling rates per channel, better dynamic accuracy, and simultaneous sampling, consider NI S Series multifunction devices.

S Series Simultaneous Sampling Multifunction DAQ

 • Superior integration – NI LabVIEW, LabWindows™/CVI, and Measurement Studio
 • Up to eight 10 MS/s, 16-bit simultaneously sampled analog inputs
 • Up to two 16-bit analog outputs at 4 MS/s
 • Free award-winning global services and support – ni.com/support
 • Up to 42 V inputs, high-speed correlated digital I/O, and antialiasing filters on select products
 • NI-DAQmx measurement services software to simplify configuration and measurements

These simultaneous sampling products are ideal for transient recording and analysis applications such as ultrasonics, ballistics, acoustics, high-energy physics, and radar. All NI S Series devices are built on a multiple analog-to-digital converter architecture, giving them superior throughput per channel and accuracy. Multiple triggering options are available including pre- and post-analog and digital triggers. S Series devices deliver multiple I/O including analog input, analog output, digital I/O, and counter/timers. These devices are available for PCI, PXI, and, with the new NI PXIe-6124 S Series multifunction data acquisition (DAQ) module, PXI Express.

The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

NI R Series Intelligent Data Acquisition Devices

Xilinx Virtex-5 FPGAs with NI LabVIEW
View the joint webcast to learn more

Intelligent DAQ is multifunction data acquisition that features user-defined onboard processing, as well as complete flexibility of I/O timing and triggering. You can configure all device functionality by creating NI LabVIEW block diagrams with the LabVIEW FPGA Module. Your block diagram executes in hardware, giving you direct, immediate control of all I/O signals on the PXI or PCI device. With R Series and LabVIEW FPGA, you can configure user-defined hardware for a wide variety of applications requiring precise timing and control such as:

 • Data acquisition with onboard processing
 • High-speed analog and discrete control loops
 • Pulse-width modulation (PWM) and encoder interfacing
 • User-defined digital communication protocols
 • Custom counters with up to 64-bit resolution
 • Hardware-timed decision making at 40 MHz
 • NI R Series Intelligent Data Acquisition Products
 • Multifunction R Series
 • The multifunction R Series intelligent DAQ devices feature up to 750 kS/s, 16-bit, 8 independent analog inputs; up to 1 MS/s, 16-bit, 8 independent analog outputs; up to 96 digital I/O lines, hardware-timed and user-defined; an onboard FPGA chip configurable with LabVIEW FPGA; flexible triggering, timing, and onboard decision making; and examples for counters, PWM, encoders, and digital protocols.
 • Digital R Series
 • The digital R Series intelligent DAQ devices feature 160 digital I/O lines, hardware-timed and user-defined; 3.3V TTL (5V TTL compatible); an onboard FPGA chip configurable with LabVIEW FPGA; flexible triggering, timing, and onboard decision making; and examples for counters, PWM, encoders, and digital protocols.
 • Featured Resources
 • R Series Intelligent DAQ Frequently Asked Questions
 • Learn more about R Series Intelligent DAQ by reading the answers to FAQs.
 • Advanced Data Acquisition Techniques with Intelligent DAQ (White Paper)
 • Learn how to implement completely flexible and customized data acquisition tasks using R Series intelligent DAQ boards and LabVIEW FPGA.
 • R Series Case Studies
 • See how engineers are using R Series and LabVIEW FPGA in a variety of applications and industries. Examples range from laser eye surgery to space telescopes.
B Series Multifunction DAQ
 • Low-cost, 200 kS/s, 16-bit, 16 analog inputs for PCI
 • Consider low-cost M Series for 16-bit, 250 kS/s, and improved functionality and accuracy.
 • Up to two 16-bit analog outputs, 8 digital I/O lines, two 24-bit counters, digital triggering
 • NIST-traceable calibration and more than 70 signal conditioning options
 • NI-DAQmx measurement services to simplify configuration and measurements
 • Basic functionality for simple applications or OEM products

National Instruments recommends M Series DAQ and NI-DAQmx driver software for new applications. Achieve greater accuracy and 16-bit resolution at 250 kS/s sampling rates with low-cost M Series.

Because they provide reliable measurements at a low price, National Instruments B Series multifunction DAQ boards are ideal for a wide variety of OEM products or simple applications in laboratory automation, research, design verification/test, and manufacturing test. In addition to analog input acquisition, NI B Series boards include analog output, static digital I/O, and counter/timer I/O operations. These low-cost 16-bit DAQ boards provide high-quality measurements and come with NI superior software integration and technical support.

Complete your DAQ system with NI signal conditioning to measure virtually any type of sensor and voltage.

SC Series DAQ With Signal Conditioning

 • NIST-traceable calibration certificates
 • Automatic device synchronization through PXI backplane
 • NI-DAQ driver software for device configuration and automatic code generation
 • Integrated signal conditioning for ±۱۰۰ V inputs or strain/bridge inputs
 • Programmable gain and filter settings
 • ۲۰۰ kS/s, 16-bit, 2 or 8 analog input channels

The National Instruments PXI-4220 and PXI-4204 are capable of measuring high-speed strain and voltage inputs up to 100 V, making the NI PXI-4220 ideal for high-speed structural tests and the NI PXI-4204 ideal for 42 V automotive applications. Both modules incorporate built-in signal conditioning so they can measure sensors and high-voltage signals directly and thus exceed the capabilities of a typical data acquisition device. They ensure measurement accuracy with programmable gain and filter settings, provide superior software integration, and come with NI award-winning support and service. The PXI-4220 and PXI-4204 use the PXI trigger bus for multimodule synchronization. For high-channel-count systems or for slower acquisition rate requirements, consider SCXI or SCC signal conditioning.

High-Precision DAQ

Interactive control for temperature and voltage measurement

 • Highly accurate temperature measurements
 • Digital I/O and alarm outputs
 • NIST-traceable calibration certificate included
 • Precision analog input and current excitation

The NI USB-4350 and NI 4351 devices are computer-based high-precision instruments designed specifically for temperature measurements (with thermocouples, RTDs, thermistors), chromatography measurements, and for low-frequency analog signals within ±۱۵ V. They deliver exceptional measurement quality, not previously available in a computer-based format. NI offers these devices for PCI, PXI, and USB.

Controller Area Network (CAN)

New Automotive Diagnostic Command Set

Implement KWP2000 and Diagnostics on CAN with LabVIEW, CVI, and C.

National Instruments is a leading Controller Area Network (CAN) hardware and software tools provider. NI offers CAN interfaces for PCI, PXI, USB, PCMCIA, and the National Instruments CompactRIO programmable automation controller.

 • Interfaces for PCI, PXI, USB, PCMCIA, and NI CompactRIO
 • High-speed CAN, fault-tolerant CAN, and LIN interfaces
 • Windows XP/2000 and LabVIEW Real-Time Support
 • Powerful NI-CAN Channel and Frame APIs for rapid development

Find the Right NI CAN Interface

Browse all NI CAN Interfaces

Search and compare all NI CAN interfaces by physical layer, number of ports, forum-factor, and price.

Featured Products

NI USB-8476 LIN Interfaces

The USB-8476 Local Interconnect Network (LIN) interfaces are easy and cost-effective Hi-Speed USB interfaces for connecting PCs to LIN devices and networks.

NI Automotive Diagnostic Command Set

Implement KWP2000 and Diagnostics on CAN with LabVIEW, LabWindows/CVI, and C.

CANopen LabVIEW Library

This library provides LabVIEW function blocks to create CANopen master applications for communicating with CANopen slaves.

NI ECU Measurement and Calibration Toolkit

The ECU Measurement and Calibration Toolkit extends LabVIEW, National Instruments LabWindows/CVI, and Microsoft C/C++ development environments with support for measurement and calibration applications for the design and validation of ECUs.

PCI-CAN Series 2 Interfaces
[+] Enlarge Picture

·         ۱- and 2-port interfaces

·         NI-CAN software for Windows Vista/XP/2000/NT/Me/9x

·         High-speed, low-speed/fault-tolerant, and single-wire physical layers

·         Universal design for 3.3 and 5 V signaling environments

·         NI-CAN software contains tools for Vector database file import (.dbc) and CAN bus monitor

·         RTSI connector to share triggering and timing signals

Use PCI-CAN interfaces with NI-CAN device driver software for high-level API for channel import, data-frame reading and writing, and synchronization with other National Instruments PCI hardware. NI PCI-CAN interfaces use the Philips SJA1000 CAN controller for advanced functionality such as listen-only, self-reception (echo), and advanced filtering modes and new transceivers for sleep/wakeup mode support.PXI-CAN Series 2 Interfaces[+] Enlarge Picture

·         Includes tools for Vector database file import and bus monitoring

·         ۱ and 2 ISO 11898 compliant ports

·         High-Speed, Low-Speed/Fault-Tolerant, and Single-Wire versions

·         Software-Selectable module offers HS/LS/SWC option per port

·         NI-CAN software for Windows 2000/NT/XP/Me/9x

·         Hardware timing for accurate timestamping and synchronization

Use PXI CAN interfaces with NI-CAN device driver software for a high-level API for channel import, reading and writing data frames, and synchronization with other National Instruments PXI hardware. NI PXI-CAN modules use the Philips SJA1000 CAN Controller for advanced functionality such as listen-only, self-reception (echo), and advanced filtering modes and new transceivers for sleep/wakeup mode support.

PCMCIA-CAN Series 2 Interfaces
[+] Enlarge Picture

·         Philips SJA1000 CAN Controller

·         NI-CAN software contains tools for Vector database file import and CAN bus monitor

·         RTSI-like connection for timing and triggering

·         NI-CAN software for Windows 2000/NT/XP/Me/9x

·         High-Speed, Low-Speed/Fault-Tolerant, and Dual-Speed versions

·         Available with internally or bus-powered transceiver cable

Use National Instruments PCMCIA-CAN interfaces with NI-CAN device driver software for high-level API for channel import, reading and writing data frames, and synchronization with National Instruments PCMCIA DAQCards. NI PCMCIA-CAN cards use the Philips SJA1000 CAN Controller for advanced functionality such as listen-only, self-reception (echo), and advanced filtering modes.

 • ۱-port versions in high-speed CAN and low-speed/fault-tolerant CAN
 • Available with optional hardware synchronization
 • Hi-Speed USB compliant
 • ۵۰۰ V digital isolation
 • Integrated USB cable and CAN bus transceiver
 • Powerful, Frame-based API with NI-CAN driver software
 • Hardware timestamping – ۱ µs resolution

National Instruments USB-847x modules provide Hi-Speed USBinterfaces for connecting your PC to Controller Area Network (CAN) networks and devices. With the optional hardware synchronization versions that feature a 3-pin COMBICON synchronization connector, you can synchronize the internal hardware time base with other devices such as USB-CAN; USB-LIN; and NI data acquisition, motion, and vision, with 1, 10, or 20 MHz clocks. Synchronization eliminates clock drift between devices and enables triggering between devices for correlating CAN data with data from other devices.

NI USB-847x interfaces are ideal for a wide variety of applications, including monitor and logging in-vehicle networks, bus load monitoring, device validation with synchronized data acquisition, CAN device development and test, and correlating CAN and LIN data with external measurements.

The convenient all-in-one design features a captive 2 m USB cable and built-in transceiver, requiring no extra cables or accessories to get applications running quickly. With hardware timestamping, you can log messages with microsecond-accurate timestamps for reconstructing network events and correlating data across synchronized devices.

All USB-847x interfaces use an industry-standard 9-pin male D-Sub (DB9) connector to interface to the CAN bus. Hi-Speed USB connectivity ensures no dropped frames, even under 100 percent bus loads. Hardware-based error checking helps identify bus-level message problems.

NI USB-8476 LIN Interfaces

 • ۱-port, USB interfaces for Local Interconnect Network (LIN)
 • Available with optional hardware synchronization
 • Hi-Speed USB compliant, bus-powered
 • LIN 1.3, 2.0, and J2602 compliant
 • ۵۰۰ V digital isolation
 • Hardware time-stamping – ۱ µs resolution

The National Instruments USB-8476 and USB-8476s modules provide Hi-Speed USB interfaces for connecting your PC to LIN networks and devices. The optional hardware synchronization version features a 3-pin COMBICON connector to synchronize the internal hardware time base with other NI USB CAN and LIN interfaces, as well as NI DAQ, vision, and motion devices, with 1, 10, or 20 MHz clocks. Synchronization eliminates clock drift between devices and you can trigger between devices for correlating LIN data with data from other devices.

USB-8476 and USB-8476s interfaces are ideal for a wide variety of applications, including monitor and logging in-vehicle networks, bus load monitoring, device validation with synchronized data acquisition, LIN device development and test, and correlating LIN data with external measurements.

The convenient all-in-one design features a captive 2 m USB cable and built-in transceiver, requiring no extra cables or accessories to get applications running quickly. With hardware time-stamping, you can log messages with microsecond-accurate time stamps for reconstructing network events and correlating data across synchronized devices.

USB-8476 and USB-8476s interfacess use an industry-standard 9-pin male D-Sub (DB9) connector to interface to the LIN bus. Hi-Speed USB connectivity ensures no dropped frames, even under 100 percent bus loads. Hardware-based error checking helps identify bus-level message problems.

Controller Area Network (CAN) Modules for CompactRIO

 • ۲-port, high-speed CAN module
 • ISO 11898-compliant for standard (11-bit) and extended (29-bit) arbitration IDs
 • Ability to import Vector database files for channel communication
 • Hardware synchronization with any CompactRIO I/O module
 • Standard DB-9 male connector for each port
 • Ability to transmit/receive 100 percent bus loads at 1 Mb/s

Customize your CompactRIO system | Learn More

The National Instruments CompactRIO programmable automation controller (PAC) is a low-cost, reconfigurable control and acquisition system designed for applications that require high performance and reliability. The system combines an open embedded architecture with small size, extreme ruggedness, and hot-swappable industrial I/O and communication modules. CompactRIO is powered by reconfigurable I/O (RIO) FPGA technology.

Controller area network (CAN) communication is supported on the CompactRIO platform with two-port, high-speed NI 9853 CAN modules. NI CompactRIO modules connect directly to RIO FPGA devices to create high-performance embedded systems that deliver the optimization and flexibility of a custom electrical circuit completely dedicated to your input/output application. RIO FPGA hardware provides unlimited options for timing, triggering, synchronization, and sensor-level signal processing and decision making.

NI ECU Measurement and Calibration Toolkit
 • Access to ECU physical values (DAQ and STIM lists) for measurement and simulation applications
 • Universal Measurement and Calibration Protocol (XCP) master functionality on CAN and Ethernet
 • CAN Calibration Protocol (CCP) Version 2.1 support
 • Compatibility with all NI PCI, PXI, and PCMCIA CAN Series 2 interfaces
 • Ability to import ASAM-defined (*.A2L) database files
 • Included detailed shipping examples as starting points for measurement and calibration applications
 • Access to internal ECU characteristics (1D to 3D) for calibration applications
Part NumberDescriptionEst Ship US DollarsQty
ECU Measurement and Calibration Toolkit and Deployment Licenses
۷۷۹۳۴۹-۰۱ECU Measurement and Calibration ToolkitFor prices, Select Country
۷۷۹۴۷۶-۰۱ECU Measurement & Calibration TK Deployment License, Real-TimeFor prices, Select Country
۷۷۹۴۷۷-۰۱ECU Measurement & Calibration Toolkit Deployment License, WindowsFor prices, Select Country
Related Products and Accessories
۷۷۸۷۸۲-۰۲NI PCI-CAN/XS2 2-Port, SW-Select, 9-Pin D-SUB,Win2000/NT/XP/Me/9xFor prices, Select Country
۷۷۸۷۸۳-۰۲NI PXI-8464 Software Selectable Series 2 CAN, 2 Port, 9 Pin D-SubFor prices, Select Country
۱۹۲۰۱۷-۰۲NI CAN Single Termination, High-Speed Cable, 2mFor prices, Select Country
NI Automotive Diagnostic Command Set

KWP2000 and Diagnostics on CAN API for LabVIEW, CVI & C

[+] Enlarge Picture

 • Ability to implement CAN-based automotive diagnostics in LabVIEW, LabWindows™/CVI, Visual C/C++ 6.0
 • Compatibility with Windows XP/2000 and LabVIEW Real-Time
 • Diagnostic protocols: KWP2000 (ISO 14230) and Diagnostics on CAN (ISO 15765)
 • Transport protocols: ISO Transport Protocol 15765-2 and Volkswagen TP 2.0
 • Compatible interfaces: Series 2 NI CAN (PXI, PCI, PCMCIA), NI USB CAN
 • Examples for KWP2000 and UDS, including a software ECU simulator
 • Functions for On Board Diagnostics (OBD-II) on CAN
Part NumberDescriptionEst Ship US DollarsQty
NI Automotive Diagnostic Command Set
۷۷۹۸۹۰-۰۱NI Automotive Diagnostic Command SetFor prices, Select Country
۷۷۹۹۶۶-۰۱Automotive Diagnostic Command Set – Deployment LicenseFor prices, Select Country
NI CAN Interfaces
۷۷۷۳۵۷-۰۲NI PCI-CAN/2 Series 2 2-Port, High-Speed PCI-CAN InterfaceFor prices, Select Country
۷۷۷۷۰۷-۰۲NI PXI-8461/2 Series 2 2-Port, High-Speed CAN InterfaceFor prices, Select Country
۷۷۷۴۹۹-۰۲PCMCIA-CAN/2 Series 2 2-Port, High-Speed CAN InterfaceFor prices, Select Country
۷۷۹۷۹۲-۰۱NI USB-8473, 1 Port High-Speed, USB CAN InterfaceFor prices, Select Country
۷۷۹۷۹۳-۰۱NI USB-8473s,1 Port High-Speed, USB CAN Interface/SynchronizationFor prices, Select Country
CAN Cables and Accessories
[+] Enlarge Picture

·         Internally powered or externally powered transceiver cables

·         PCMCIA interface cables to the CAN bus

·         CAN Device Simulator to help with CAN application development when CAN devices are not available

National Instruments CAN accessories help reduce your CAN system development time. With PCMCIA CAN cables, you can change the CAN transceiver you use with your PCMCIA-CAN or PCMCIA-CAN/2 interface card to switch among high-speed, fault-tolerant, and single-wire CAN networks.

The CAN Device Simulator is useful for developing and testing CAN applications when no CAN devices are available.

For DB9 CAN cables, see “Related Products and Accessories” in the Pricing section of any NI CAN interface.

Communication Buses and Protocols

Whether you are communicating with devices such as process instruments, programmable logic controllers (PLCs), smart sensors, and single-loop controllers, or performing instrument control from your PC, National Instruments offers a variety of reliable and easy-to-use hardware and software tools to help you meet all your communication needs.

NI Serial Interfaces
Explore NI high-performance RS232, RS485, and RS422 serial interfaces
NI CAN Interfaces
Learn more
Find NI CAN interfaces for USB, PXI, PCI, PCMCIA, and NI CompactRIO
NI PROFIBUS Interfaces
Learn more
Connect PC and PXI systems powered by NI LabVIEW to PROFIBUS networks

Communications Resources

Services and Training

Buses and Protocols

Recommended Software

NI LabVIEW

The LabVIEW graphical development platform is an ideal hub for the development of scalable test, measurement, and control applications that need to communicate with sensors, devices, PLCs, drives, instruments, and more. NI communication interfaces and software tools are compatible with LabVIEW for maximum integration.

NI LabWindows™/CVI

LabWindows/CVI combines the longevity and reusability of ANSI C with engineering-specific functionality designed for instrument control, data acquisition, analysis, and user interface development. With CVI-compatible drivers, NI communication interfaces and software are ideal for connecting CVI to external devices.

NI TestStand

NI TestStand helps you develop, manage, and execute test sequences written in any programming language as well as facilitate integration with enterprise systems. NI TestStand readily integrates with NI communication products.

The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

 

 

NI CompactDAQ

NI CompactDAQ hardware provides the plug-and-play simplicity of USB to sensor and electrical measurements on the benchtop, in the field, and on the production line. By combining the ease of use and low cost of a data logger with the performance and flexibility of modular instrumentation, NI CompactDAQ delivers fast and accurate measurements in a small, simple, and affordable system.

Isolation Type

Bank Isolation |

Ch-Ch Isolation |

Ch-Earth Ground Isolation

Measurement Types

Bridge-based sensor |

Current |

Digital |

IEPE accelerometer |

RTD |

Resistance |

Thermistor |

Thermocouple |

Voltage

Digital I/O Clock Rate

At least 1 kHz |

At least 1 MHz |

At least 10 MHz

Analog Input Channels

At least 1 |

At least 4 |

At least 8 |

At least 16 |

At least 32 |

None

Analog Output Channels

At least 1 |

At least 2 |

At least 4 |

None

Digital I/O Channels

At least 1 |

At least 8 |

At least 16 |

At least 32 |

None

Triggering

Analog |

Digital

۱۰ New Wi-Fi and Ethernet DAQ Devices
View supported modules
Use NI CompactDAQ modules with the new Wi-Fi DAQ carrier
C Series Programming Demo
See it now
Watch a video on programming C Series I/O modules for multiple deployment options

Technical Resources

Support

Configure a Complete NI CompactDAQ System

Build Your Own NI CompactDAQ System

Select the appropriate modules for your application, and let the advisor recommend the necessary chassis and accessories to complete your system.

NI CompactDAQ System Components

NI CompactDAQ Chassis

Find low-cost analog and digital signal conditioning accessories for plug-in data acquisition (DAQ) devices.

C Series I/O Modules

Connect directly to industrial sensors with a variety of analog and digital I/O.

NI CompactDAQ Accessories

Use optional sensor connectors, mounting accessories, industrial power supplies, and enclosures to add versatility to NI CompactDAQ ease of use and performance.

Compatible Software

The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

CompactRIO

The National Instruments CompactRIO programmable automation controller (PAC) is a low-cost reconfigurable control and acquisition system designed for applications that require high performance and reliability. The system combines an open embedded architecture with small size, extreme ruggedness, and hot-swappable industrial I/O modules. NI CompactRIO is powered by reconfigurable I/O (RIO) FPGA technology.

Rapid Prototyping to Deployment
Evaluate hardware options
Embedded control and acquistion hardware
CompactRIO for Machine Control
Download the resource kit
Build reliable machines faster
What’s New with CompactRIO
Evaluate Hardware Options
Explore the newest CompactRIO features and products

Key Technical Resources

 

Additional CompactRIO Configurations

Configure Your CompactRIO System

Build Your CompactRIO System

Select the appropriate chassis, controller, and modules for your application and let the advisor recommend the necessary components and accessories to complete your system.

CompactRIO Product Family

Real-Time Controllers

Select your embedded real-time controller for rugged, stand-alone operation and floating-point analysis, control, logging and communication.

Reconfigurable Chassis

Choose from a variety of reconfigurable chassis featuring a programmable FPGA for custom timing, analysis and control; 4 and 8-slot options available.

Deterministic Ethernet Expansion Chassis

Use the NI 9144 8-slot expansion chassis for C Series modules, which uses standard CAT5 Ethernet cabling, to communicate deterministically with any CompactRIO or real-time PXI system with two Ethernet ports.

I/O Modules

Connect directly to sensors, actuators, and communication buses with a variety of analog, digital, motion, and communication modules or design your own custom module.

Development Software

Program CompactRIO with powerful NI LabVIEW Embedded graphical programming tools such as LabVIEW FPGA, LabVIEW Real-Time, and more.

Customer Solutions

NI Compact FieldPoint

Designed for industrial control, the NI Compact FieldPoint programmable automation controller (PAC) offers the flexibility and ease of a PC and the reliability of a programmable logic controller (PLC). With Compact FieldPoint, you can embed all of the intelligence, advanced control, and analysis capabilities of NI LabVIEW software in a small modular package suitable for industrial environments.

CompactFieldPoint
View the tutorial
Explore Ethernet expansion I/O for any system.
Compact FieldPoint Out-of-the-Box
Watch the video
Learn how to get started with your Compact FieldPoint system.
Compact FieldPoint Virtual Tour
See the demo
Explore Compact FieldPoint in this 5-minute interactive demo.

Services and Training

Support

Configure Your Compact FieldPoint System

Build Your Compact FieldPoint System

Select the appropriate chassis, controller, and modules for your application and let the advisor recommend the necessary components and accessories to complete your system.

Compact FieldPoint Product Family

Real-Time Controllers

Build embedded process control, distributed I/O, and data-logging applications with intelligent controllers running LabVIEW Real-Time.

Backplanes

Mount the Compact FieldPoint controller and modules in rugged environments with solid metal backplanes.

Expansion Chassis

Add Ethernet or serial expansion I/O to any PAC or PC with the Compact FieldPoint expansion chassis.

I/O Modules

Connect to industrial I/O, sensors, actuators, and other industrial devices with analog, digital I/O, digital specialty, and combo modules.

Connectivity Accessories

Connect signals with integrated or DIN-rail-mounted connector blocks, cables for serial ports, and covers for unused slots.

FieldPoint

Create distributed I/O systems with FieldPoint real-time controllers or Ethernet/serial network interfaces.

LabVIEW for Industrial Control and Measurements

Develop industrial measurement and control systems and build high-performance embedded machines with LabVIEW software.

Counter/Timers
[+] Enlarge Picture

·         Up to eight 32-bit counter/timers with 80 MHz max timebase

·         Programmable digital debounce filters and glitch removal

·         Optional oscillator with 75 ppb stability timebase for high-precision measurements

·         Up to 48 VDC channel-to-channel isolation for industrial applications

·         NI-DAQmx software support for LabVIEW, ANSI C/C++, C#, Visual Basic .NET and Visual Basic 6.0

FIND THE RIGHT PRODUCT

NI counter/timer devices use the National Instruments NI-TIO ASIC, designed specifically to meet the counting and timing requirements of measurement applications that are beyond the capabilities of generic, off-the-shelf counter/timer components.

Counter/timer devices provide a variety of measurement solutions, including measuring a number of time-related quantities, counting events or totalizing, and monitoring position with quadrature encoders. Counter/timer devices feature up to eight 32-bit counters and often fulfill critical timing and synchronization functions as components of complex measurement systems. Use counter/timers for:

·         Frequency measurement

·         Edge or event counting (totalizing)

·         Pulse-width measurement

·         Event timestamps

·         Frequency generation

·         Frequency shift-keying (FSK)

·         Frequency division

·         Pulse-train generation and pulse-width modulation (PWM)

The NI-DAQmx driver goes far beyond a basic DAQ driver to deliver increased productivity and performance. A single-programming interface provides analog input, analog ouput, digital I/O, and counter/timer functionality for hundreds of DAQ hardware devices. The same API also supports NI LabVIEW, NI LabWindows/CVI, ANSI C/C++, C#, Visual Basic .NET, and Visual Studio 6.0. Included with NI-DAQmx is the Measurement and Automation Explorer configuration utility, providing easy-to-use, jumper-free configuration for all NI counter/timer devices.

·         Counter/Timer Comparison Chart for the NI 660x family

·         Using High-Voltage Ch-Ch Isolated Counter/Timer Devices in Industrial Applications

·         Counter/Timer Example Code

Data Acquisition (DAQ) Hardware

With more than 50 million I/O channels sold in the last 10 years, National Instruments is the global market leader in PC-based data acquisition (DAQ) with a complete family of DAQ products for desktop, portable, industrial, and embedded applications. Choose from a variety of major buses and form factors, including USB, PCI, PCI Express, PXI, PXI Express, wireless, and Ethernet. Easy-to-use driver software is available for many different operating systems including Windows, Linux® OS , Mac OS X, and Real-Time OSs.

Find the Right Data Acquisition Device

Form Factor

Compact FieldPoint |

CompactDAQ |

CompactFlash |

CompactRIO |

Ethernet |

ISA |

PCI |

PCI Express |

PCMCIA |

PXI |

PXI Express |

SCC |

SCXI |

USB |

Wireless

OS Support

Windows |

Real-Time |

Linux |

Mac OS |

Pocket PC |

RTX

Isolation Type

Bank Isolation |

Ch-Ch Isolation |

Ch-Earth Ground Isolation

Measurement Types

Bridge-based sensor |

Current |

Digital |

Filters |

Frequency |

IEPE accelerometer |

LVDT |

Quadrature encoder |

RTD |

RVDT |

Resistance |

Strain gauge |

Thermistor |

Thermocouple |

Voltage

Analog Input Channels

At least 1 |

At least 4 |

At least 8 |

At least 16 |

At least 32 |

None

Analog Output Channels

At least 1 |

At least 2 |

At least 4 |

At least 8 |

None

Digital I/O Channels

At least 1 |

At least 8 |

At least 16 |

At least 32 |

None

Counter/Timers

At least 1 |

At least 2 |

At least 4 |

At least 8 |

None

Triggering

Analog |

Digital |

Video

Getting Started with NI-DAQmx
Start now
Learn how to program your DAQ system through video and text tutorials
Build Your Own I/O for LabVIEW FPGA
View the demo
Watch the 4-minute video demo on NI FlexRIO
Low-Cost USB DAQ
Compare pricing and specs
Explore plug-and-play digital I/O and multifunction devices

Popular Products

Hot Technologies

Free Technical Support

Data Acquisition Systems

NI CompactDAQ

NI CompactDAQ is a complete, USB data acquisition system for low- to mid-channel-count electrical, physical, mechanical, and acoustic measurement and control.

SCXI

SCXI is a modular data acquisition system for high-accuracy, high-channel-count applications covering a variety of sensor types. It is compatible with PCI, PXI, and USB.

PXI

PXI, built on the CompactPCI specification, combines the high-speed PCI bus with integrated timing and triggering to deliver more than 10 times the performance of older measurement and automation architectures.

NI Compact FieldPoint

Designed for industrial control, the Compact FieldPoint programmable automation controller (PAC) offers the flexibility and ease of a PC, and the reliability of a programmable logic controller (PLC).

NI CompactRIO

The CompactRIO PAC is a low-cost reconfigurable control and acquisition system designed for applications that require high performance and reliability.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

High-Speed Digital I/O

National Instruments high-speed digital I/O instruments offer advanced interfacing and test features for today’s digital and mixed-signal systems. With PC-based digital instruments, you can build flexible, powerful test systems to solve application challenges from custom communication analysis to end-of-line functional testing. NI high-speed digital instruments offer advanced test features such as onboard data validation and dedicated throughput over a PCI Express interface.

Find the Right High-Speed Digital I/O Device

Form Factor

PCI |

PCI Express |

PCMCIA |

PXI |

PXI Express

OS Support

Windows |

Real-Time

Digital I/O Clock Rate

At least 1 kHz |

At least 1 MHz |

At least 10 MHz |

At least 20 MHz |

At least 50 MHz |

At least 100 MHz

Digital I/O Channels

At least 1 |

At least 8 |

At least 16 |

At least 32

New Low-Cost, High-Speed Digital Modules
See the specs
Explore new lower-cost, high-speed digital I/O devices based on PCI/PXI Express
Digital Stimulus Response Testing
Watch the webcast
Learn how to perform real-time bit error rate calculation with NI 655x devices
Build Your Own I/O for LabVIEW FPGA
View the demo
Watch the 4-minute video demo on NI FlexRIO

Key Resources

Related Products and Services

High-Speed Digital System Components

Devices

Shop a variety of high-speed digital instruments from single-ended to LVDS with clock rates ranging from 2 MHz to 200 MHz.

Software

Along with the powerful driver software that accompanies instruments, NI offers the NI Digital Waveform Editor, an easy-to-use tool for creating, editing, and importing digital waveforms.

Accessories

Shop header pin, SMB, or screw-terminal connections to the digital device and high-performance cables specifically designed for high-speed digital applications.

More Compatible NI Software

Digital I/O

National Instruments provides a complete family of digital I/O products with a wide range of speed, voltage, and timing options. Whether generating advanced patterns to characterize a custom circuit, toggling control lines to automate a factory floor, or prototyping a digital design, NI digital I/O devices can meet the needs of your test, control, and design applications.

Find the Right Digital I/O Device

Form Factor

CompactDAQ |

CompactRIO |

PCI |

PCI Express |

PCMCIA |

PXI |

PXI Express |

SCXI |

USB

OS Support

Windows |

Real-Time |

Linux |

Mac OS |

Pocket PC |

RTX

Isolation Type

Bank Isolation |

Ch-Ch Isolation |

Ch-Earth Ground Isolation

Digital I/O Data Rate

At least 100 kb/s |

At least 1 Mb/s |

At least 20 Mb/s |

At least 100 Mb/s

Digital I/O Timing

Hardware |

Software

Digital I/O Logic Levels

TTL |

LVTTL |

LVDS |

۱٫۸ V |

۲٫۵ V |

۳٫۳ V |

۵ V |

۱۲ V |

۲۴ V |

> 24 V |

Programmable |

Other

Counter/Timers

At least 1 |

At least 2 |

At least 4 |

At least 8 |

None

Triggering

Analog |

Digital

 

PXI System for

$۹۹۹

 

See specs
View the 5-slot integrated chassis and controller
Reliable, Low-Cost Digital I/O
View pricing and specs
Explore new USB digital I/O devices, starting at $99
Build Your Own I/O for LabVIEW FPGA
View the demo
Watch the 4-minute video demo on NI FlexRIO

Application Notes

Case Studies

Digital I/O Product Families

High-Speed Digital I/O

Digital waveform generators/analyzers feature maximum clock rates up to 200 MHz, data rates as high as 200 MB/s, and flexible single-ended and differential voltage levels for PCI, PCI Express, PXI, and PCMCIA.

Industrial Digital I/O

Industrial digital I/O devices offer a set of industrial features including isolation, change detection, programmable input filters, watchdog timers, and programmable power-up states. Control switches, relays, fans, lights, and motors interface with other industrial actuators and sensors.

Reconfigurable Digital I/O

R Series intelligent DAQ devices offer up to 160 digital lines that are reconfigurable for inputs, outputs, counter/timers, pulse width modulation (PWM) interfaces, encoders, or user-defined communication protocols. Use the National Instruments LabVIEW FPGA Module to create NI LabVIEW block diagrams that execute on an FPGA chip for hardware-timed speed and reliability.

Counter/Timers

National Instruments counter/timer devices feature up to an 80 MHz high-precision timebase, GPS synchronization, channel-to-channel isolation, and debouncing filters for measuring time-related quantities, counting events or totalizing, generating pulses, and interfacing with encoders.

 

Digital Multimeters (DMMs) and LCR Meters

National Instruments provides PC-based digital multimeters (DMMs) and LCR meters optimized for automated test. Available on buses from USB to PXI, these DMMs accurately measure voltage, resistance, current, capacitance, inductance, and temperature. Combine these DMMs with more than 150 available NI switch topologies to create high-channel-count test systems.

Find the Right Digital Multimeter (DMM) Device

۷½-Digit Multimeter

 • ۲۶- to 10-bit flexible resolution
 • ۱٫۸ MS/s, 1000 V digitizer
 • ±۱۰ nV to 1000 V
 • ±۱ pA to 3 A

۶½-Digit Multimeters

 • ۲۳- to 10-bit flexible resolution
 • ۱٫۸ MS/s, 300 V digitizer
 • ۶½ digits at 100 S/s
 • Low-cost options in USB, PCI, PCIe, and PXI

۵½-Digit Multimeter

 • Ultraportable, low cost
 • ۲۰ mV to 250 V ranges
 • PCMCIA

LCR Meter

 • ۶½-digit DMM with LCR capability
 • Capacitance resolution from 0.05 pF to 10,000 µF
 • Inductance resolution from 1 nH to 5 H
Source and Measure Nanoamps
View pricing and specs
The NI PXI-4130 SMU provides precision and power in a single PXI slot
USB Digital Multimeter
View pricing and specs
۶ ½-digit performance in a portable, bus-powered form factor
Automated Test Summit ’08
View event details
Available on demand

Additional Resources

Related Products and Services

Explore Product Family Overviews

۷½-Digit Multimeter

The NI PXI-4071 offers the best DC performance of any instrument in its class, with 12.5 ppm accuracy over a 2-year calibration cycle. Built on the FlexDMM architecture, it also functions as a 1000 V, 1.8 MS/s isolated digitizer.

۶½-Digit Multimeters and LCR Meter

The NI PXI-4070 and PCI-4070 offer superior 6½-digit measurement performance combined with 1.8 MS/s isolated digitizer capability. With up to 100 S/s at 6½ digits, the NI 4070 DMMs offer an ideal solution for high-volume automated test. For more basic 6½-digit measurements, low-cost NI 4065 DMMs are also available in USB, PXI, PCI, and PCIe.

۵½-Digit Multimeters

The NI 4050 is a PCMCIA DMM for handheld and notebook computers with a Type II PC Card (PCMCIA) slot. This PCMCIA DMM makes accurate 5½-digit measurements of DC voltage and current, true rms AC voltage and current, and resistance (ohms). Its size, weight, and low-power consumption make it ideal for portable measurements and data logging.

Cables and Accessories

NI offers numerous probe and signal conditioning options to customize your DMM measurement system. Options range from standard probes to low-leakage cable/connectivity sets.

Software for DMMs

NI-DMM is the IVI-compliant software driver with which you integrate your National Instruments DMM into your test software. Also learn about NI Calibration Executive and the NI LabVIEW PDA Driver for the NI PCMCIA-4050.

More Compatible NI Software

Dynamic Signal Aq. (DSA)

Sound and Vibration Measurement and Analysis

National Instruments sound and vibration hardware features 24-bit ADCs at sampling rates up to 204.8 kS/s in PXI, PCI, and USB platforms for flexible, accurate measurements. Sound and vibration analysis software, including both interactive, configuration-based software and NI LabVIEW analysis VIs, provides audio measurements, fractional-octave analysis, frequency analysis, transient analysis, and order tracking.

Audio Test
Explore resources
Learn about NI audio test solutions
NVH, Acoustics, and Vibration
See more
Discover NI NVH, acoustics, and vibration solutions
Machine Condition Monitoring
View now
Examine NI machine condition monitoring solutions

Case Studies

Online Training and Resources

Technical Support

Dynamic Signal Acquisition Hardware

New Wi-Fi/Ethernet – 802.11g Industrial Modules

NI Wi-Fi dynamical signal acquisition (DSA) devices combine IEEE 802.11 wireless or Ethernet communication; direct sensor connectivity; and the flexibility of NI LabVIEW software for remote monitoring.

PXI – High-Channel Industrial Platform Modules

PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) is a rugged PC-based platform for measurement and automation systems. PXI is a high-performance, low-cost deployment platform for measurement and automation.

NI CompactRIO – Embedded Industrial Platform Modules

The CompactRIO programmable automation controller (PAC) is a low-cost reconfigurable control and acquisition system designed for applications that require high performance and reliability.

NI CompactDAQ/USB – Portable Industrial Platform Modules

NI CompactDAQ hardware provides the plug-and-play simplicity of USB to sensor and electrical measurements on the benchtop, in the field, and on the production line.

Sound and Vibration Analysis Software

NI Sound and Vibration Measurement Suite

The Sound and Vibration Measurement Suite is the most comprehensive collection of National Instruments signal processing tools for noise, vibration, and harshness (NVH); machine monitoring; and audio test including frequency, octave, and order analysis.

NI Sound and Vibration Toolkit

The Sound and Vibration Toolkit features the most common analysis functions for noise, acoustic, and vibration measurement applications.

GPIB (IEEE 488) Solutions

GPIB products offer three key benefits that can help save you time and money throughout the life of your instrument control system – from development through production and maintenance. You can rely on hardware and software that offers improved performance, high reliability, and increasedproductivity.

Find the Right GPIB Product

Form Factor

Ethernet |

ExpressCard |

GPIB |

ISA |

PCI |

PCI Express |

PCMCIA |

PXI |

SBus |

USB |

VXI/VME

OS Support

Windows |

Real-Time |

Linux |

Mac OS |

Unix |

DOS |

Other |

Any

GPIB Standard

IEEE 488 |

IEEE 488.1 |

IEEE 488.2 |

HS488

Onboard GPIB Analyzer

No |

Yes

Number of Ports

At least 1 |

At least 2

Max Transfer Rate

At least 20 kbit/s |

At least 100 kbit/s |

At least 400 kbit/s |

At least 1 Mbit/s |

At least 7 Mbit/s

Max Devices / Port

At least 1 |

At least 14

 

See Short Instrument Control Tutorials
View now
View these 5-minute videos to learn how to get started
ASICs
See the specs
Update your existing GPIB designs with RoHS-compliant ASICs
Future of GPIB
Read Now
GPIB remains the de-facto standard for PC-based control of stand-alone instruments

Support

Demos and Tutorials

Related Resources

Technical Resources

Case Studies

Services and Training

GPIB Product Family

Plug-In Controllers

GPIB plug-in controllers for interface buses such as PCI Express, PCI, PXI, and ExpressCard to use with almost every available desktop, notebook, and workstation

External Controllers

External GPIB controllers to take advantage of Ethernet/LAN, USB, or serial for GPIB instrument control

Software

NI-488.2 full suite of development tools and high-performance driver for productive application development

ASICs

State-of-the-art, RoHS-compliant custom ASICs for increased GPIB performance in new designs as well as drop-in replacements for existing GPIB designs

Support Products

High-speed fiber-optic extenders and low-cost parallel extenders, bus expanders/isolators, and mechanical switches

Cables and Accessories

Cables, adapters, and rack-mount kits for GPIB systems

High Speed Digitizers

Digitizers/Oscilloscopes

Digitizers offer unmatched versatility for both time and frequency domain applications due to an open architecture and functionality driven by flexible software. With a National Instruments digitizer, you can not only perform standard oscilloscope measurements but also easily build other instruments, such as spectrum analyzers, transient recorders, and ultrasonic receivers. In addition, you can synchronize multiple NI digitizers and other mixed-signal instruments with picosecond-level accuracy for high-channel-count and mixed-signal applications.

Find the Right Digitizer/Oscilloscope

Form Factor

PCI |

PXI |

PXI Express |

USB

OS Support

Windows |

Real-Time |

Linux

Analog Input Sample Rate

At least 500 kS/s |

At least 15 MS/s |

At least 100 MS/s |

At least 200 MS/s |

At least 1 GS/s

New High-Speed Digitizers
Learn more
Discover high-speed acquisition that is optimized for automated test
PXI Express Digitizer
See the specs
Stream to disk at up to 400 MB/s
USB Digitizer
See the specs
Explore the bus-powered, portable USB digitizer

Case Studies

Technical Support

Browse Digitizers by Product Category

High Speed

NI high-speed digitizers, with up to 1 GHz bandwidth and 2 GS/s sample rates, are optimized for automated test by combining strong instrument integration with faster test times resulting from the high-throughput PXI bus. These digitizers are ideal for automated test applications in the consumer electronics, semiconductor, aerospace/defense, and life sciences industries.

High Resolution

NI high-resolution digitizers use the latest commercial semiconductors to make high-dynamic-range, low-distortion measurements with wide bandwidth. These digitizers include the award-winning NI PXI-5922 flexible-resolution digitizer, which can achieve up to 24 bits of vertical resolution.

High Channel Count

High-channel-count digitizers include four or more analog input channels, up to 60 MS/s sample rates, and up to 24-bit resolution. These digitizers are ideal for applications requiring both high resolution and extremely high channel counts, such as ultrasonic nondestructive test (NDT).

Low Cost

NI low-cost digitizers make extensive use of commercial technology to optimize performance for cost-sensitive applications. Low-cost digitizers include the 8-channel, 60 MS/s digitizer – which has the lowest price per channel in its class – as well as portable, bus-powered USB digitizers.

Accessories and Software

NI offers probes, cables, and software to provide the connectivity and expanded capability required of your digitizer for your application.

I2C/SPI-to-PC Interfaces
۲C/SPI-to-PC Interfaces” v:shapes=”Picture_x0020_97″>
[+] Enlarge Picture

·         Bus-powered USB interface for I2C, SMBus, and SPI communication

·         I2C master interface with clock rates up to 250 kHz

·         SMBus master interface with clock rates up to
۱۰۰ kHz

·         SPI master interface with clock rates up to 12 MHz

·         ۸ general-purpose digital I/O lines; compatible with Windows Vista/XP/2000

·         High-Level API for NI LabVIEW, NI LabWindows™/CVI, and Microsoft Visual C/C++ 6.0

With the National Instruments USB-8451 interface, you can connect to and communicate with I2C, SMBus, and SPI devices. With plug-and-play USB connectivity, this interface is a portable solution to communicate with consumer electronics and integrated circuits. The NI USB-8451 also includes eight general-purpose digital I/O lines for a variety of applications, such as configuring the address of I2C devices or toggling LEDs.

The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation.

·         USB-8451 Details and Pricing Information

·         Evaluating a Texas Instruments Analog-to-Digital Converter with the USB-8451

Industrial Touch Panels

HMIs and Industrial Touch Panels
[+] Enlarge Picture

·         LabVIEW-compatible hardware for user interface and HMI development

·         Download example code and whitepapers for adding HMIs to distributed systems

·         Industrial certifications with NEMA4/IP65

·         HMIs for programmable automation controller (PAC) hardware
Customize your Compact FieldPoint system | Learn More

The LabVIEW HMI family of industrial panels provides three different hardware platforms so LabVIEW developers and programmers can deploy operator interfaces alongside a broad range of NI product platforms. The National Instruments FPT-1015 is a 15 in. flat-panel touch screen for all PXI embedded controllers and a flat-panel monitor for the NI Compact Vision System. The NI TPC-2006 is a 5.7 in. Windows CE touch panel computer programmed with LabVIEW PDA to create a remote terminal for headless real-time controllers such as Compact FieldPoint and CompactRIO. The NI PPC-2015 is a Pentium 4 PC that runs Windows XP and works with a wide range of I/O devices from National instruments; it connects via Ethernet to all NI PACs. To create an HMI for a broad range of distributed data the LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC) Module provides connectivity to NI hardware and third-party hardware through OPC, Modbus TCP/IP, and gateways for industrial communication protocols.

Application Notes and Example Code for Getting Started
Learn about new features in LabVIEW 8.20 and the LabVIEW Touch Panel Module in this Web Event, “Creating Distributed HMI Systems with LabVIEW Touch Panel Module” Multimeida Web Event.

Download example code and learn how to architect LabVIEW applications that communicate between HMIs and Distributed PACs using the NI touch panel computer, TPC-2006, with the “Creating LabVIEW Applications to Communicate Between PACs and the NI TPC-2006 Industrial Touch Panel Computer” whitepaper.

·         Web Event: Creating Distributed HMI Systems with LabVIEW Touch Panel Module

·         Download the Whitepaper on How to Create LabVIEW Applications for HMIs and TPC-2006

·         Download Application Note on Building Distributed Monitoring and Control Systems with LabVIEW

·         LabVIEW DSC and LabVIEW Touch Panel Module

 

 

Motion Control – Motion Controllers and Advanced Motion Control Systems

NI motion control software and hardware – including high-performance motion controllers, drives, and motors – simplify the development of all your motion control applications and deliver easy integration with NI data acquisition and vision products. From automating test equipment and research labs to controlling biomedical, packaging, and manufacturing machines, engineers and scientists use NI motion to solve a diverse set of application challenges, faster and at a lower cost.

Featured Products

NI 735x Series Motion Controllers

PCI/PXI High Performance
 • Servo/stepper combination
 • ۲, ۴, ۶, or 8 axes
 • ۶۴ digital I/O lines

Stepper Drives and Motors

Direct Connectivity
 • ۱-, ۲-, and 4-axes stepper drives
 • NEMA 17-34 stepper motors
 • Direct connectivity to NI motion controllers

NI Motion Assistant

Prototyping Software
 • Quickly prototype and test
 • Import profiles from CAD files
 • Generate NI LabVIEW or C code

LabVIEW SoftMotion Development Module

Custom Motion Software
 • Customize motion controller with LabVIEW
 • Deploy on NI FPGA targets for high performance
Motion System Selection Guide
Get started
Select your stepper motion system in 4 easy steps
Motion Control with LabVIEW
View interactive tutorial
Learn motion control basics in 15 minutes
Motion Control Fundamentals
Get it now
Download the getting-started resource kit

Case Studies

Key Technical Resources

NI Motion Control Product Family

NI PCI and PXI Motion Controllers

Choose from 2- to 8-stepper or servo motion control axes.

LabVIEW SoftMotion Development Module

Create your custom motion controller using the LabVIEW Real-Time and LabVIEW FPGA modules.

NI Power Drives and Motors

Select a range of stepper motors as well as flexible stepper and servo power drives designed for motion controllers based on PCI, PXI, and NI CompactRIO.

Motion Assistant

Use an intuitive 3D environment for prototyping single and multiaxis motion control systems, import motion profiles from CAD files, and automatically generate LabVIEW or C code.

NI-Motion Driver Software

Keep your motion control system current with the latest driver software.

PAC

Programmable Automation Controllers (PACs)

To serve expanding machine and industrial control system development needs, leading automation companies have created a new class of industrial controllers known as PACs. PACs combine programmable logic controller (PLC) ruggedness with PC functionality under an open, flexible software architecture. With these controllers, you can build advanced systems incorporating software capabilities such as advanced control, communication, data logging, and signal processing with rugged hardware performing logic, motion, process control, and vision.

CompactRIO Integrated Systems
Watch the videos
See CompactRIO in action
LabVIEW 8.6
Discover how
Deliver advanced control to your application
Machine Condition Monitoring
View the resources
Learn about machine condition monitoring solutions

How to with LabVIEW Webcast Series

Additional Resources

PAC Software

LabVIEW

National Instruments LabVIEW is designed for engineers and scientists who need to create flexible and scalable test, measurement, and control applications rapidly and at minimal cost. The intuitive graphical development environment combines the ease of use of configuration-based tools with the flexibility of a powerful programming language.

PAC Hardware

NI CompactRIO

National Instruments CompactRIO is powered by reconfigurable I/O (RIO) FPGA technology and combines an open, embedded architecture with small size, extreme ruggedness, and hot-swappable industrial I/O modules.

NI Compact FieldPoint

National Instruments Compact FieldPoint offers the flexibility and ease of a PC and the reliability of a PLC in a small, modular package suitable for industrial environments.

NI Smart Cameras

Add machine vision and inspection capabilities to your LabVIEW application and embedded PACs.

PXI/CompactPCI

PXI, built on the CompactPCI specification, combines the high-speed PCI bus with integrated timing and triggering to deliver more than 10 times the performance of older measurement and automation architectures.

HMIs and Industrial Touch Screens

The LabVIEW HMI family of industrial panels provides three different hardware platforms so LabVIEW developers and programmers can deploy operator interfaces alongside a broad range of NI product platforms.

Power Supplies & SMUs

Programmable Power Supplies and Source Measure Units

Take advantage of high-resolution, high-speed, and high-power voltage and current outputs for automated test systems or lab environments with PXI programmable power supplies and source measure units (SMUs) from National Instruments.

DC Parametric Semiconductor Validation Test
Explore the details
View a reference architecture and example system
High-Density Matrix Switches
View the options
New FET and SSR switches deliver unlimited lifetime
Semiconductor Validation Test Demos
View the demos
Watch short demos on DC, Digital, and Analog Test

Common Precision Test Applications

Shop NI Programmable Power Supplies and Source Measure Units (SMUs)

Source Measure Unit (SMU)

With four-quadrant operation on a 20 V, 2 A programmable source, the PXI-4130 power SMU also offers down to 1 nA current measurement resolution for precision DC applications.

Triple-Output Programmable DC Power Supply

The NI PXI-4110 provides two isolated channels, one from 0 to +20 V and the other from 0 to -20 V, and a single nonisolated 0 to 6 V supply, all capable of generating up to 1 A. It has 16-bit resolution for programming constant voltage or current.

Related Products for SMUs