آنالیزور OCTANE-IM محصول TERMEX

آنالیزور OCTANE-IM محصول TERMEX

آنالیزور OCTANE-IM OCTANE-IM octane and cetane analyzer عدد اکتان در ارتباط با سوخت موتور بنزینی  (مثل عدد ستان

آنالیزور OCTANE-IM

OCTANE-IM octane and cetane analyzer

عدد اکتان در ارتباط با سوخت موتور بنزینی  (مثل عدد ستان مرتبط با سوخت دیزل) نشاندهنده میزان کارایی آن سوخت است.

این عدد به خواص پیش افروزش  سوخت در مقایسه با مخلوط سوخت استاندارد مربوط است.

ایزواکتان خالص به صورت عدد اکتان ۱۰۰ تعریف شده است در حالی که هپتان به صورت عدد اکتان صفر نشان داده میشود.

سری A استانداردهای حاوی هپتان، ایزواکتان ، و تولوئن به عنوان تعریف یک مقیاس بین این دو محدوده استفاده می شود.

متود استاندارد ASTM  برای تعیین اعداد اکتان نیاز به استفاده از موتورهای ضربه ای دارد.

نحوه عمل آنالیزور OCTANE-IM بر اساس تجزیه و تحلیل نفوذپذیری دی الکتریک سوخت است.

این آنالیزور با توجه به طرح اصلی آن و روش های نوآورانه اندازه گیری نفوذپذیری دی الکتریک اکتان-IM ، تکرارپذیری عالی را میسر میسازد.

اما اندازه گیری نفوذپذیری دی الکتریک یک تکنیک ثانویه است.

نفوذپذیری دی الکتریک درنتایجی که از طریق معادلات رگرسیون که خروجی برخی از روشهای اولیه ی تجزیه و تحلیل را شکل میدهد، تولید می شود.

در مورد آزمایش کردن اکتان، روش اصلی تجزیه و تحلیل موتور ضربه ای است.

یک روش ثانویه می تواند دقت بهتری نسبت به دقت روش اولیه نشان دهد.

خصوصیات OCTANE-IM :

  • آنالیزور پرتابل اکتان و ستان دارای رابط usb و چاپگر پرتابل.
  • ساخته شده برای کار درشرایط دشوار.
  • نمایش نتایج در کمتر از ۱۰ ثانیه.
  • اندازه گیری تمام درجات بنزین بدون سرب.

 

 

 


   برای دانلود دیتاشیت روی اینجا کلیک کنید.


تماس با ما

برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم