آزمایشگاه سیستم های انتقال نوری

تست ادوات مرتبط با لینک مخابرات نوری مثل SDH، WDM، OTN و ... در لایه فیزیکی در این آزمایشگاه صورت می گیرد. يك شبكه مخابراتي از محل مشترك و تجهيزات اختصاصي شروع شده ، از طريق حلقه محلي به اولين بخش از تجهيزات شبكه مثلا يك سوئيچ وصل مي شود . سپس تجهيزاتي قرار مي گيرند كه صوت، تصوير، متن و ديتا را از يك مشترك تا مشترك ديگر منتقل مي كنند . آنچه ارتباط نودهاي شبكه را بر قرار مي كند و معمولا از ديد كاربران پنهان مي ماند . شبكه انتقال نام دارد با پيدايش سرويس هاي جديد كه به سرعت هاي بالا نياز دارند ، همه اجزاي شبكه بايستيبگونهاي ارتقاء داده شوند كه بتوانند نيازهاي روز را بر آورده كنند . تغيير حلقه محلي از زوج سيم مسي به فيبر نوري ، ديجيتال شدن سوئيچ ، استفاده از سوئيچينگ بسته اي ، تكنولوژي SDH و ... همه در اين راستا بودند . در شبكه انتقال هم ابتدا به كمك تكنولوژي PDH و روش TDM ظرفيت انتقال افزايش يافت . سپس تكنولوژي SDH، فيبري و روش WDM تحولي شگرف در اين بخش ايجاد كرد . اما باز هم سرعت هاي بالاتر و هزينه كمتر مورد نياز بود . امروزه تكنولوژي SDH و DWDM به كمك فيبرنوري به راحتي ارتباطات با سرعت Gbpsرا با هزينه هاي معمولي پوشش ميدهند. تست این شبکه و ادوات آن عمدتا به تجهیزات گران قیمت نیاز است.

آزمایشگاه فیبر نوری

از آن جا که بستر ارتباطی در شبکه مخابرات نوری تقریبا به صورت کامل توسط فیبر نوری ساخته می شود، سنجش عملکرد پارامترهای فیبر و ادوات و قطعات وابسته در این آزمایشگاه مورد نظارت و کنترل کارشناسان قرار می گیرد. محدوده طول موج، هزاردها، ظرفیت لینک و ... از موارد مطرح در این جاست. عمده اندازه گیری هایی که در این آزمایشگاه انجام می شود، عبارتنداز:

· تضعیف کل و تضعیف بر حسب فاصله
· فاصله نقطه خرابی فیبر از مبدا انتخابی
· انعکاس
· ضریب شکست
· مشخصات هندسی کابل
· اعوجاج پلاریزاسیون و Distortion کابل

آزمایشگاه ادوات فعال نوری

اداوت فعال نوری مثل سوییچ، مبدل طول موج، میکسر، تقویت کننده، جبران ساز و ... جامعه هدف این آزمایشگاه است که در آن تست هایی چون افت، انعکاس، محدوده طول موج، توان ورودی مجاز و پراکندگی انجام می پذیرد. البته همان طور که از نام آزمایشگاه بر می آید، تست ادوات فعال در این آزمایشگاه انجام می شود. در کنار تست های تکنیکی، تست عملکردی محیطی نیز باید از ادوات نوری اخذ شود. چرا که لینک نوری اگر در برابر تغییرات محیطی قابلیت حفظ مشخصات خود را نداشته باشد، در اثر نفوذ آب و رطوبت، خمش ناشی از گرما و انبساط و انقباض دچار افت شدید می شود. در چنبر، باید تست های حرارت، فشار و رطوبت طبق دستورالعمل استاندارد اعمال شده و عملکرد دستگاه آزمایش شود.